Reklamační řád


Reklamační řád:

1) Oznámení o zjištěných vadách kupující musí učinit prodávajícímu písemně /fax,pošta email/.Oznámení musí obsahovat zjištěné vady – jejich popis a charakter.

2) Případnou reklamaci uplatňujete přímo –po telefonické dohodě, nebo zasláním reklamovaného výrobku společně s kopií prodejního dokladu a popisem závady na naši adresu. Zásilka musí být zaslána bez dobírky, v opačném případě ji nemusíme převzít.
Jakmile případnou reklamaci vyřídíme /oprava zboží nebo zaslání nového výrobku/ zašleme zboží zpět.

3) Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené špatným zacházením /např.vliv korozních látek, špatná montáž, nesprávná údržba, neúměrné zatížení nebo neodborná oprava/. Záruka se rovněž nevztahuje na mechanické poškození výrobků.

4) Tento Reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na veškeré námi dodané zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době – tj. 24 měsíců ode dne nabytí. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží jako záruční list.
Souhlas se záručními podmínkami potvrzuje zákazník podpisem dodacího listu při převzetí zboží.

5) V souladu s ustanovením Občanského zákoníka má kupující-soukromá osoba- právo vrátit do 14dnů ode dne převzetí bez udání důvodu koupené zboží.V tomto případě zboží nesmí být jakkoliv porušené, musí být zabaleno v originálním obalu včetně originálních průvodních dokladů /faktura + dod.list/ a nesmí být zasláno zpět dobírkou.Vámi zaplacená částka za zboží Vám bude vrácena na Váš účet do 30ti dnů ode dne zpětného převzetí vráceného zboží.